نوین ساز فردا

بازسازی کاخ سروستان سعدآباد

بازسازی کامل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی مهمانسرای تشریفاتی مجموعه سعدآباد طی ۳ قرارداد محتلف به شیوه پیمان مدیریت در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به کارفرمایی معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری انجام گردید.