نوین ساز فردا
دسته بندی:

ساختمانی

 •   مدرسه ۲۴ کلاسه شماره ۹ پرند در زمینی  بمساحت ۳۸۵۰ مترمربع در چهار طبقه با زیربنای ۳۲۰۰ مترمربع در فاز ۶ شهر جدید پرند می باشد.دارای ساختمانهای جنبی [...] 

  بیشتر
 • پروژه ۶۰ واحدی مسکن مهر پرند در فاز ششم شهر جدید پرند در سال ۱۳۸۹ به کارفرمایی شرکت عمران شهر جدید پرند انجام شده است. ساختمان فوق به شیوه صنعتی سازی و اسکلت فو [...] 

  بیشتر
 • عملیات اجرا  و تکمیل موزه بزرگ منطقه ای کرمانشاه واقع در شهر کرمانشاه در اسل  ۱۳۹۱ توسط این شرکت آغاز گردید.کارفرمای پروژه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و [...] 

  بیشتر
 •   عملیات اجرای تکمیل ساختمان و محوطه سازی منازل ۲۱ واحدی مسکونی شهرک فاطمه الزهرا(س) واقع در  شهرک فاطمه الزهرا(س) در سال ۱۳۹۲ توسط این شرکت انجام گردی [...] 

  بیشتر
 • مسجد شماره ۶ شهر پرند در فاز ۵ شهر جدید پرند به کارفرمایی شرکت عمران شهر جدیدی پرند در سال ۱۳۹۰ اجرا شده است. [...] 

  بیشتر
 •     عملیات مرمت ابنیه و تاسیسات خوابگاه شماره ۶ کوی دانشگاه تهران به کارفرمایی نهاد ریاست جمهوری در تابستان ۱۳۹۱ در مدت زمانی کمتر از ۴۵ روز [...] 

  بیشتر
 • ساختمان دانشگاه پیام نور واحد رابط کریم به کارفرمایی دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۱ توسط این شرکت آغاز گردید.که نهایتا این پروژه توسط کارفرما خاتمه پیمان گردید [...] 

  بیشتر
 • احداث چهار دستگاه ساختمان به نام های BV-5, BV-4, BV-3, BV-2 در امتداد خط لوله چهارم سراسری گاز کشور به طرف عسلویه به کارفرمایی شرکت همکاران سامانه های ا [...] 

  بیشتر
 • پروژه  احداث ساختمان اسکان کارگری فاطمیه در محدوده شهرداری منطقه ۱۵ با کارفرمایی شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ اجرا گردید. [...] 

  بیشتر
 • انجام پروژه بازسازی مدارس و توسعه و تکمیل آنها در سطح شهرداری منطقه ۱۷ تهران در سال ۱۳۸۶ با کارفرمایی شرکت عمران تجارت خاوران انجام شده است. [...] 

  بیشتر
 •   پروژه تعمیرات و بازسازی مساجد در سطح شهرداری منطقه ۱۷ تهران به کارفرمایی شرکت عمران تجارت خاوران طی دو قرارداد مختلف در سال ۱۳۸۶ بانجام رسیده است. [...] 

  بیشتر