نوین ساز فردا

احداث پارک شماره۱،۲و ۳ پرند

پارکهای ۱،۲و ۳ واقع در فاز چهار و پنج شهر جدید پرند هستند که عملیات احداث آنها در سال ۱۳۹۸ آغاز گردید و در سال ۱۳۹۹ به اتمام رسیده است.این پارکهای دارای زمین های ورزشی فوتبال، والیبال، اسکیت، بدمینتون و محوطه های فوتبال دستی و شطرنج و محوطه های بازی هستند.مساحت پارکهای اجرا شده به شرح زیر است:
پارک۱: ۳۷۳۸ مترمربع
پارک۲: ۶۷۹۰ مترمربع
پارک ۳: ۵۵۶۱ مترمربع