• مهندسی نوین ساز فردا
  • نوین ساز فردا
  • نوین ساز فردا

شرکت مهندسی نوین ساز فردا، مجری و فعال در زمینه های ابنیه، راه و باند، تاسیسات و محوطه سازی

شرکت مهندسی نوین ساز فردا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 216441 از سال 1382 فعالیت خود را آغاز نموده و همواره اهتمام خود را بر استفاده از دانش روز و اندوخته تجربیات مهندسین سرد و گرم چشیده، در کنار بهره مندی از توان و انگیزه متخصصان جوان قرار داده است. آرمان این شرکت، آبادانی سرزمین اسلامی ایران با بهره­ مندی از توان متخصصین این آب و خاک  است و در این راه دست یاری تمامی صاحبان فکر و اندیشه را به گرمی می فشارد.

شرکت مهندسی نوین ساز فردا
مجری و فعال در زمینه های ابنیه، راه و باند، تاسیسات و محوطه سازی