نوین ساز فردا

مسکن مهر پرند

پروژه ۶۰ واحدی مسکن مهر پرند در فاز ششم شهر جدید پرند در سال ۱۳۸۹ به کارفرمایی شرکت عمران شهر جدید پرند انجام شده است. ساختمان فوق به شیوه صنعتی سازی و اسکلت فولادی پیچ و مهره ای و بهره گیری از دیوارهای XPS اجرا گردیده است.