نوین ساز فردا

مجتمع تجاری مای سان پرند

این پروژه تجاری در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و در چهار طبقه به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در فاره در شهرک آفتاب خیابان شهید رجایی ساخته شده است.دارای دوطبقه پارکینگ در زیرزمین و دو طیقه تجاری می باشد.طبقه همکف ۱۷ باب مغازه و طبقه اول ۱۵ باب مغازه میباشد.ویژگی بارز این مجتمع داشتن بر با خیابان اصلی در مغازه های همکف میباشد.مغازه های طبقه اول از طریق دو دستگاه راه پله و آسانسور از بر خیابان دسترسی دارند